Urodziliście się w swojej rodzinie, a wasza rodzina urodziła się w was. Bez zwrotów i bez wymiany.

Elizabeth Berg

Terapia rodzinna to rodzaj psychoterapii, w której może wziąć udział cała rodzina. Każda rodzina ma własne zmagania i problemy, ale czasami niektóre rodziny mogą potrzebować trochę więcej pomocy lub wsparcia, aby przezwyciężyć problem. Terapia rodzinna może wyglądać inaczej w zależności od potrzeb Twojej rodziny. Czasami terapia może składać się tylko ze spotkania z rodzeństwem, rodziców z niektórymi lub wszystkimi dziećmi, innym razem może obejmować tylko jednego rodzica z jednym lub wieloma dziećmi. Pomimo tego, jak wygląda Twoja terapia rodzinna, pomogę Ci pokonać blokady i przeszkody.

Podczas terapii rodzinnej pomogę Ci w nauce skutecznych umiejętności komunikacyjnych, wspierających słuchanie i zrozumienie, wyrażanie potrzeb i pragnień członkom rodziny w sposób bezpieczny oraz pogłębianie więzi między członkami rodziny poprzez badanie wzorców relacji i dynamiki rodziny .

Terapia rodzinna może przynieść wymierne rezultaty w postaci rozwiązania problemów, które w pierwszej kolejności skłoniły rodzinę do szukania pomocy. Jednak terapia rodzinna „leczy” także inne czynniki, które mają ogromny wpływ na wzajemne relacje członków rodziny. Psychoterapia rodzinna nie tylko rozwiązuje problem, ale także pozwala rodzinie uporać się ze źródłem obecnych i przyszłych konfliktów.